Pośród wielu miejscowości w Polsce, Kraków wybija się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu innych polach. Zaczyna być regionem przyjemnym do życia. Zmiany, które dotknęły miasto w ostatnich latach dają poczucie, że Kraków naprawdę idzie do przodu.
Pomocne przekształcenia w mieście.
Co godnego pochwały załatwiono w przeciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest ogromna. Niezwykle pomogły w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których Kraków niemało czerpie. Dynamiczne akcje w obszarze uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że gmina uzupełniła się o następne drogi, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, oraz kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie innowacje są niewidoczne dla zwykłego Krakusa. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie zostały poczynione. Najczęściej nie interesują nas informacje, które nie są ściśle z nami połączone. Typowemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Natomiast miasto rozrasta się w każdym obszarze. Innowacje w obszarze gospodarki odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają mieszkańcom bezpieczniej oraz wygodniej żyć. Kraków rozwija się też w zakresie możliwości rozrywkowych. Potencjał Krakowa idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje przyciągają przyjezdnych do odwiedzin.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta projekty nie tyczą się jedynie samego środka miasta, ale też są połączone z pełnym regionem. Przeto lepiej nie utyskiwać lecz zobaczyć innowacje w które obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się utrzymania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać wspaniałą stolicą małopolski.
Prezydent miasta Krakowa