Decydując się na lokal mieszkalny lub biuro oprócz funkcjonalności oraz rozmiaru lokalu bierzemy pod uwagę na walory estetyczne przestrzeni. Obecnie projektowanie wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić przystosowanie określonego lokalu do użytkowania ekspertowi. A czym zajmuje się konkretnie projektant wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem drobnych dekoracji. Architekt wnętrz to osoba wykształcony, posiadający nie tylko zmysł artystyczny, ale głównie zdolności jego zastosowania w praktyce. W skład obowiązków zawodowych projektanta wchodzą: tworzenie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także kontrola nad całością przedsięwzięcia, oraz poszczególnymi pracownikami przy danym zadaniu.

Strony internetowe Opole
Architekt wnętrz musi również przeprowadzać analizy – tak okolicy zewnętrznej jak i wnętrza budynku, od strony funkcjonowania różnorodnych zespołów instalacyjnych, systemu wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście opracowanie koncepcji estetycznej pomieszczeń to również część pracy dekoratora. Obejmuje ono dodatkowo: wybieranie surowców, decydowanie o metodzie prowadzenia działań nad projektem, wybór poszczególnych instalacji, urządzeń, a nawet – ich tworzenie od zera. Dobry projektant wie, że istotne bywa także zapewnienie prawidłowej akustyki we wnętrzu. Plany architektoniczne muszą zapewniać nie tylko urodę pomieszczenia, lecz jednocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od komfortu użytkowania.